INFORMACJE DLA FARMACEUTY

Dostępne poniżej materiały edukacyjne przypominają o zasadach wydawania produktów leczniczych zawierających retynoid doustny zgodnych z warunkami Programu Zapobiegania Ciąży oraz informują o istotnych instrukcjach, które należy przekazać pacjentowi przed wydaniem leku.