INFORMACJE DLA LEKARZA

Dostępne poniżej materiały edukacyjne przypominają zasady Programu Zapobiegania Ciąży i mogą być wskazówką do rozmowy z pacjentką oraz służą do udokumentowania, że pacjentka została zapoznana z wszystkimi informacjami niezbędnymi do rozpoczęcia leczenia.