INFORMACJE DLA PACJENTA

Ważne informacje dla kobiet stosujących retynoidy doustne (izotretynoinę, alitretynoinę lub acytretynę).


Pełne informacje dotyczące ryzyka wad wrodzonych oraz warunki Programu Zapobiegania Ciąży przedstawiane są pacjentce przez lekarza na wizycie przed przepisaniem leku zawierającego retynoid doustny.

Zamieszczone poniżej materiały edukacyjne służą jako informacje pomocnicze podczas rozmowy z lekarzem i farmaceutą, przypominają zasady Programu Zapobiegania Ciąży oraz umożliwiają dokumentowanie czynności przewidzianych przez Program.