Produkty lecznicze zawierające retynoidy do stosowania doustnego (takie jak: izotretynoina, alitretynoina, acytretyna) stwarzają wysokie ryzyko występowania ciężkich wad rozwojowych w przypadku ekspozycji na lek w łonie matki.

Stosowanie retynoidów doustnych przez kobiety w wieku rozrodczym jest możliwe wyłącznie po wdrożeniu rygorystycznych zasad Programu Zapobiegania Ciąży.

Dostępne na tej stronie materiały edukacyjne są dodatkowym środkiem stosowanym w celu ograniczenia ryzyka i są przeznaczone dla lekarzy, farmaceutów oraz dla pacjentek stosujących doustne retynoidy.*
Przed zastosowaniem produktu leczniczego i podczas leczenia należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego (dotyczy fachowych pracowników opieki zdrowotnej) lub z Ulotką dołączoną do opakowania (dotyczy pacjentek).


* Zalecenie Europejskiej Agencji Leków (EMA) w uzgodnieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, realizowane przez podmiot odpowiedzialny Bausch Health Ireland Limited.